การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช สนทนายามเช้า Morning Talk

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดิมบางนางบวช นำโดยสมศักดิ์ เพชรประเสริฐ พร้อมพนักงานในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) สร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ประจำเดือนมีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน