การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยร่วมกับอำเภอนครไทย แจกน้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องในวันการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561"ช้างล้วงเกมส์" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยร่วมกับอำเภอนครไทย แจกน้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องในวันการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561"ช้างล้วงเกมส์"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยร่วมกับอำเภอนครไทย แจกน้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องในวันการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561"ช้างล้วงเกมส์"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยร่วมกับอำเภอนครไทย นำโดย นายสมเกียรติ นงนุช  หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  ได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 200 ขวด  ในวันการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอนครไทยสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561"ช้างล้วงเกมส์"  ให้ผู้เข้ามาร่วมในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน