การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561

             วันนี้ ( 14 มี.ค. 2561) นำโดย นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้จัดการยังได้เน้นให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และนอกจากนี้ยังได้ประชุมระหว่างสายงานต่างๆในสังกัดกปภ.สาขาอ้อมน้อย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน