กปภ.สาขาด่านช้างจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มีนาคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาด่านช้างจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มีนาคม

กปภ.สาขาด่านช้างจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มีนาคม

          กปภ.สาขาด่านช้าง นำโดยนายกัมพล  มีตา  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยทำการประชุมสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัตงาน และหาทางแก้ไขการดำเนินการปฎิบัติงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน