กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561

กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561

กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น.โดย นายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างร่วมกิจกรรม พบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนพนักงาน ในการนี้ ผู้จัดการได้หารือกับงานผลิตและงานบริการฯ เพื่อวางแผนการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการให้บริการผู้ใช้น้ำในช่วงวันหยุดยาวที่จะมาถึง 

เลื่อนขึ้นข้างบน