กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Home Care ครั้งที่ 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Home Care ครั้งที่ 2/2561

กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Home Care ครั้งที่ 2/2561

กปภ.สาขาระโนด จัดกิจกรรม Home Care ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านใหม่ - โคกคราม อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในช่วงเดือน ธ.ค. 2560 โดยแจกของที่ระลึก สำรวจท่อแตก ท่อรั่วและซ่อมท่อภายในให้แก่ผู้ใช้น้ำ อีกทั้งสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  และได้ใช้โอกาสที่พบปะผู้ใช้น้ำประชาสัมพันธ์โครงการ "ที่นี่..องค์กรโปร่งใส'' เพื่อย้ำชัดถึงจุดยืนขององค์กร ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี 

เลื่อนขึ้นข้างบน