กปภ.สาขาเลาขวัญ ออกหาท่อแตกรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเลาขวัญ ออกหาท่อแตกรั่ว

กปภ.สาขาเลาขวัญ ออกหาท่อแตกรั่ว

นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายงานบริการฯติดตามเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและวิเคราะห์การจ่ายน้ำจากเว็ปไซต์ damama.pwa.co.th พบdma04(หนองปรือ) จ่ายน้ำผิดปกติ ออกหาท่อรั่ว พบ 1จุดเป็นท่อPVC dia 300mm. ได้รีบประสานงาน เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ เป็นการลดน้ำสูญเสียและเป็นไปตามแผนปฎิบัติการประจำปี๒๕๖๑

เลื่อนขึ้นข้างบน