กปภ.สาขาเลาขวัญ ประปาเพื่อประชารัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเลาขวัญ ประปาเพื่อประชารัฐ

กปภ.สาขาเลาขวัญ ประปาเพื่อประชารัฐ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม พร้อมพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการ ตามโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" เป็นของขวัญปีใหม่ พศ.๒๕๖๑ แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดยดำเนินการล้างมาตรวัดน้ำ,ตรวจสอบระบบกรองน้ำ พร้อมตรวจสอบระบบท่อภายใน บริเวณพื้นที่สนง.เทศบาลเลาขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันท่อแตกรั่ว สูญเสียน้ำโดยเปล่าโยชน์. เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพ และบริการ ทั้งนี้ได้รับความประทับใจ และได้รับเสียงชื่นชมจากผู้รับบริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน