กปภ.ข.๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ DSM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ DSM

กปภ.ข.๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ DSM

     เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ นำโดยนายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๑ พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) และ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ณ ห้องประชุม กปภ.เขต ๑
     ทั้งนี้ กปภ.เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการ DSM ปี ๒๕๖๑ ซึ่งให้การสนับสนุน มณฑลทหารบกที่ ๑๔ โดย กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล บีช พัทยา โดย กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ ๓R (Reuse , Reduce , Recycle) รวมถึงการกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดและให้สอดคล้องกับนโยบายประหยัดน้ำของรัฐบาลต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน