การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดตะเคียนทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดตะเคียนทอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๖๑   ณ  วัดตะเคียนทอง

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาจันทบุรี นำโดย นายอัษฎา โภชาคม หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

โดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง - มั่น- เพื่อปวงชน" 

เลื่อนขึ้นข้างบน