กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์

กปภ.ข.10 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์

      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  นายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ กปภ.สาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก มอบหมายให้นายปริญญา กัตฐะ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายสมเกียรติ วงศ์พานิช หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ณ วัดโพธิ์ประสาท หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเสมอภาคกัน  

      ภายในงานมีการออกหน่วยบริการประชาชนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนของจังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานส่วนต่างๆ ของอำเภอหนองบัวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  สำหรับ กปภ.เขต 10  และ กปภ.สาขาท่าตะโก ได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.พร้อมของที่ระลึกมอบแก่ประชาชนและพนักงานของหน่วยงานสังกัดต่างๆ ที่มาร่วมออกหน่วยบริการในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้น้ำ ระเบียบค่าธรรมเนียม และเชิญชวนประชาชนเป็นผู้ใช้น้ำประปาของ กปภ. อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน