รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10

       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ( ระยะ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561 ) โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 ทั้ง 26 สาขาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ในระยะ 5 เดือน (ต.ค 60-ก.พ.61) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน รปก.1 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอแผนงานเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและลดอัตราน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขา รวมทั้งการมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย กปภ.ปีงบประมาณ 2561 โดยท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นอกจากนี้ช่วงเช้าของวันเดียวกัน นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.10 เกี่ยวกับแผนงานปรับปรุงคุณภาพงาน โครงการงานอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือ การติดตามผลการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระดับ กปภ.เขตและกปภ.สาขาอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน