การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ร่วมงาน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ร่วมงาน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ร่วมงาน “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "งานวันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม นำโดย นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "งานวันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

เลื่อนขึ้นข้างบน