กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาลักษ์ด้านความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาลักษ์ด้านความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2561

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาลักษ์ด้านความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2561

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาลักษ์ด้านความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดยนายสุรพล ชัยสนาม มอบหมายให้ นายชัชวาฬ ใจช่วง หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส. ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน โรงรองสำนักงานและบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขานางรอง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สะอาดเรียบร้อยแก่ผู้พบเห็นและผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัด

เลื่อนขึ้นข้างบน