การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ มอบหมายให้ นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย, นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธ์ หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ, นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน