การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ สร้างสีสันต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมใจแต่งชุดไทยต้อนรับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ สร้างสีสันต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมใจแต่งชุดไทยต้อนรับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ สร้างสีสันต้อนรับปีใหม่ไทย พร้อมใจแต่งชุดไทยต้อนรับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นางเบญจพร ชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นายศรายุธ แก้วสินธุ์ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป และนายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ตลอดจนหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด สร้างสีสันต้อนรับปีใหม่ไทยร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย และผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์สืบทอดความงามของผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป ในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายนนี้ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 

เลื่อนขึ้นข้างบน