กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์  จัดกิจกรรม ”สนทนายามเช้า“ (Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

          ในช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ นำโดย นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยเป็นการร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปลูกฝังค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในสังกัด โดยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตามระเบียบของ กปภ. เป็นการส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร ดาวเด่นประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๑ และของรางวัล ให้กับนายเศกสรร คำพรม ช่างเครื่องกล ๔ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน