กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ประจำเดือนเม.ย.2561 ณ บ้านศิลา จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ประจำเดือนเม.ย.2561 ณ บ้านศิลา จ.ขอนแก่น

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ประจำเดือนเม.ย.2561 ณ บ้านศิลา จ.ขอนแก่น

ในวันนี้(วันที่ 10 เมษายน 2561) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดยนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ดำเนินการออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ ศาลากลาง หมู่ 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีงานจัดเก็บรายได้ 3 และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมให้บริการในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน