กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2561

กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ 2561

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดย นายยุทธนา ศรประสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา พร้อมด้วยนางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ หัวหน้างานบริการฯ นางสาวปิ่นแก้ว ศิริวรรณดี หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 นางสุนิศา สมสุขเจริญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2 นางรัตนาภรณ์ กลิ่นฟุ้ง หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล พร้อมกันนั้นยังได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีราชา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย  เพื่อเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ณ สำนักงาน กปภ.สาขาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน