กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระแม่ธรณีบีบมวยผม และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา และพนักงานอาวุโส นายอุทัย แจ่มมี พนักงานบริการ ๕ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยพนักงานร่วมใจกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคและผ้าไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามอีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน