กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ บริเวณที่พักรับประทานอาหาร ด้านข้างอาคาร ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึงนโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงาน ร่วมกันหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประจำวันและวางแผนการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน