การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ให้กับมณฑลทหารบกที่ 19ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ให้กับมณฑลทหารบกที่ 19ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2561


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ให้กับมณฑลทหารบกที่ 19ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2561

ารประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1200 ขวด ให้กับมณฑลทหารบกที่ 19 โดยมีพล.ต. หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการทหารบกที่ 19และนายพรพจน์ เพ็ญพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2561 เพื่อใช้บริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และประชาชนที่สัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมงานซิม ซ๊อป แชร์ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสระแก้วเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนได้มีพื่นที่ได้นำสินค้ามาออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน