การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายรัตนัย แสงสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามจุดตรวจ/ด่านตรวจ โดยสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. จำนวน 1,200 ขวด เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน