กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยในวันพุธที่ 11  เมษายน  2561 กปภ.สาขากบินทร์บุรี โดย ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์  คุณดิลกเนติ หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล มอบให้กับที่ทำว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่สัญจรกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน  2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน  2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ถนน 304  ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน