กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยในวันพุธที่ 11  เมษายน  2561 กปภ.สาขากบินทร์บุรี โดย ว่าที่ ร.ต.จตุวัฒน์  คุณดิลกเนติ หัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล มอบให้กับที่ทำว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  เพื่อใช้ในการบริการประชาชนที่สัญจรกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน  2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน  2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี ถนน 304  ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน