กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ และสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ และสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม

กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ และสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม

                  เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 และวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยงานผลิต ดำเนินการล้างถังตกตะกอน และถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ และสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน