กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดการประชุมพนักงานสายงานผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดการประชุมพนักงานสายงานผลิต

กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดการประชุมพนักงานสายงานผลิต

                  วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นายศุภชัย อยู่ดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสายงานผลิต เข้าร่วมการประชุม ประกอบไปด้วยหัวข้อ 1. ซักซ้อมกระบวนการผลิตน้ำ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน 2. การเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 3. การเตรียมความพร้อมในการรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is Lifeโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา และพูดคุยซักซ้อมทำความเขัาใจเกี่ยวกับการดำเนินการWater Safety Plan : WSP เพื่อให้พนักงานสายงานผลิตได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน เพื่อน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานจ่ายให้กับประชาชน ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม .พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน