การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ร่วมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

                     วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ารประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการ พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล พร้อมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย สงกรานต์ประจำปี 2561ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน