การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านพักนายอำเภออรัญประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านพักนายอำเภออรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านพักนายอำเภออรัญประเทศ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล  ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านพักนายอำเภออรัญประเทศ  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ พร้อมทั้งรับคำอวยพร เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยในงานดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน