การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(กปภ.)สาขาอรัญประเทศร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามใน "วันสงกรานต์" โดยร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(กปภ.)สาขาอรัญประเทศร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามใน "วันสงกรานต์" โดยร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(กปภ.)สาขาอรัญประเทศร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามใน "วันสงกรานต์" โดยร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ, พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามใน "วันสงกรานต์" โดยร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกนอกจากนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ยังอวยพรให้แก่พนักงานทุกคนเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน