การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้จัดกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารระหว่างส่วนงานขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อสนองนโยบายแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันพร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวยังร่วมแสดงความยินดีกับนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์หัวหน้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียในการปรับเลื่อนชั้นและร่วมแสดงความยินดีพร้อมเลี้ยงส่งนายอารักษ์ พืชพันธ์ ช่างโยธา 4ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ. การประป่าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้จัดกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารระหว่างส่วนงานขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อสนองนโยบายแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันพร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวยังร่วมแสดงความยินดีกับนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์หัวหน้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียในการปรับเลื่อนชั้นและร่วมแสดงความยินดีพร้อมเลี้ยงส่งนายอารักษ์ พืชพันธ์ ช่างโยธา 4ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ. การประป่าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศได้จัดกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารระหว่างส่วนงานขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อสนองนโยบายแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันพร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวยังร่วมแสดงความยินดีกับนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์หัวหน้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียในการปรับเลื่อนชั้นและร่วมแสดงความยินดีพร้อมเลี้ยงส่งนายอารักษ์ พืชพันธ์ ช่างโยธา 4ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ. การประป่าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดได้จัดกิจกรรมแข่งขันการทำอาหารระหว่างส่วนงานขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อสนองนโยบายแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันพร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวยังร่วมแสดงความยินดีกับนายเสกสรร เฟื่องสวัสดิ์หัวหน้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียในการปรับเลื่อนชั้นและร่วมแสดงความยินดีพร้อมเลี้ยงส่งนายอารักษ์ พืชพันธ์ ช่างโยธา 4 ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ณ. การประป่าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางซี่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

เลื่อนขึ้นข้างบน