การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลและการร่วมมือปฏิบัติในเรื่องต่างๆให้มีผลสำเร็จของงานที่ดี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลและการร่วมมือปฏิบัติในเรื่องต่างๆให้มีผลสำเร็จของงานที่ดี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลและการร่วมมือปฏิบัติในเรื่องต่างๆให้มีผลสำเร็จของงานที่ดี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน เมษายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลและการร่วมมือปฏิบัติในเรื่องต่างๆให้มีผลสำเร็จของงานที่ดี โดยนายสกล ถุงทรัพย์ ได้อวยพรปีใหม่ไทย(เทศกาลสงกรานต์)ที่กำลังมาถึงและกล่าวขอบคุณพนักงานและลูกจ้างที่ทุ่มเทการทำงานที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำงาน และสุดท้ายได้เน้นย้ำการ เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันท่อแตก-รั่วและการอยู่เวรประจำสถานีผลิตน้ำในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน