กปภ.ข.๖ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.๖ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS)

กปภ.ข.๖ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS)

                  ในช่วงเช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑) นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง นักบริหาร หัวหน้างานในสังกัด เข้าประชุมเปิดการตรวจสอบ  ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ ร่วมกับ คณะผู้ตรวจสอบนำโดย นายพัฒนา  วัฒนากร หัวหน้างานตรวจสอบงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะผู้ตรวจสอบได้แนะนำทีมงานตรวจสอบและวัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน