กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมรับชำระต่างสาขา ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมรับชำระต่างสาขา ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมรับชำระต่างสาขา ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖

                  ในวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมรับชำระต่างสาขา ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนะนำขั้นตอนการใช้โปรแกรมให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน