รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2561 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 และ กปภ.ข.9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2561 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 และ กปภ.ข.9

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2561 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 และ กปภ.ข.9

      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 และเขต 9 เข้าร่วมประชุม ณ อีโค่อินน์แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

      สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมของ กปภ.ข.10 และ กปภ.ข.9 เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561 ของสายงานปฏิบัติการ 1 อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาในสังกัดเขต 10 และเขต 9  ประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งเสนอแผนงานการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและลดอัตราน้ำสูญเสียโดย กปภ.สาขาทุกสาขา พร้อมรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากท่านรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน