กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2561

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนเมษายน 2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึง การประเมินภาระงานของแต่ละงานกองบัญชีและการเงินเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างอัตรากำลัง, การจัดทำข้อมูลแยกประเภทการรับเงินค่าติดตั้งของมาตรวัดน้ำจัดส่งกองบัญชีให้ทันตามกำหนดวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และการติดตามการจ่ายคืนเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. และได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561 ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ ผลมี นักบัญชี 7 งานการเงินได้รับเลือกจากเพื่อนร่วมงานในสังกัดกองระบบบัญชีและการเงินให้เป็นดาวเด่นอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน