กปภ.ข.10 แสดงพลังรัฐวิสาหกิจไทยเดินรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2561 สนับสนุนน้ำดื่ม 504 ขวดแก่ผู้เข้าร่วมงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ข.10 แสดงพลังรัฐวิสาหกิจไทยเดินรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2561 สนับสนุนน้ำดื่ม 504 ขวดแก่ผู้เข้าร่วมงาน

กปภ.ข.10 แสดงพลังรัฐวิสาหกิจไทยเดินรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2561 สนับสนุนน้ำดื่ม 504 ขวดแก่ผู้เข้าร่วมงาน

      เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมแสดงพลังผู้ใช้แรงงานและเฉลิมฉลองเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ โดยได้ร่วมกับสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาภูมิภาค จ.นครสวรรค์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครสวรรค์  จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน แข่งขันกีฬาและเดินรณรงค์แสดงพลังผู้ใช้แรงงานขึ้น ณ สนามโรงเรียนประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์ มีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ พี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมงาน

     ทั้งนี้ กปภ.เขต 10 มีหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดจำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในช่วงหน้าแล้ง และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ กปภ.องค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 504 ขวด พร้อมของที่ระลึกมอบให้แก่ชาวสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับคำขวัญวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ ได้แก่ "แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0"  อันเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน ให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน