การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

          (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยมีการสนทนาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และเน้นย้ำค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ กปภ. พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๑ พร้อมนี้ ผู้จัดการฯ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและถือเป็นการส่งเสริมความผูกพันที่ดีภายในองค์กรที่ดียิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน