การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม นำโดย นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๔๐๐ ขวด เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน