การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม นำโดย นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑  ภายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ โดย งานอำนวยการ ได้นำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และทางด้านผู้จัดการฯ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากอนุกรรมการ เพื่อขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ ตลอดจนวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน