กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

                  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ โดยนายพรชัย เกษดี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑  ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบางอำพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้บริการและรับฟังปัญหาความต้องการของผู้ใช้น้ำ ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำ ตลอดจนร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ในรูแบบต่าง ๆ สร้างความสามัคคี พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน