กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จับมือ กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดอบรมโครงการปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสียด้วยอุปกรณ์ Control Valve มุ่งเน้นบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 จับมือ กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดอบรมโครงการปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสียด้วยอุปกรณ์ Control Valve มุ่งเน้นบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

กองระบบจำหน่าย  กปภ.ข.10 จับมือ กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดอบรมโครงการปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสียด้วยอุปกรณ์  Control Valve มุ่งเน้นบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก จัดอบรมพนักงานในสังกัดภายใต้โครงการปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสียด้วยอุปกรณ์  Control Valve  โดยมีนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10  ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก, หัวหน้างานและพนักงาน กปภ.สาขาต่างๆในสังกัด กปภ.เขต 10 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

      สำหรับโครงการปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียด้วยอุปกรณ์  Control Valve ได้เข้าดำเนินการจัดฝึกอบรมแก่หัวหน้างานและพนักงาน กปภ.สาขาต่างๆ ในสังกัด กปภ. เขต 10 โดยเริ่มที่ กปภ.สาขาพิษณุโลกเป็นสาขาแรก ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากเป็น กปภ.สาขาเป้าหมายที่มีอุปกรณ์ Control Valveชนิดต่างๆ จำนวนมากเหมาะกับการจัดปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย การจัดอบรมดังกล่าว มีทีมวิทยากรจากกองระบบจำหน่าย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ รวมทั้งทีมวิทยากรจาก กปภ.เขต 3 นำโดยนายศักดิ์ชาย หอมกระแจะ ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียด้วยอุปกรณ์ Control Valve,หลักการทำงาน Control Valve, การบำรุงรักษาอุปกรณ์ (PM) พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เกิดทักษะอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน