การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2561

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว  ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 5/2561ประจำเดือน พฤษภาคม2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสระแก้ว นำโดย นายชูชาติ กัทลี ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุยก่อนเวลาปฏิบัติงาน โดยท่านผู้จัดการฯ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อาทิ การควบคุมดูแลแหล่งน้ำดิบและระบบการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเร่งรัดเพิ่มผู้ใช้น้ำ การลดรายจ่าย และเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ได้มีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ค่านิยมองค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"

เลื่อนขึ้นข้างบน