กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนพฤษภาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนพฤษภาคม 2561

กปภ.สาขาบางปะกง ล้างถังตกตะกอนตามแผนเดือนพฤษภาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาบางปะกง ดำเนินการล้างถังตกตะกอน ขนาด 800 ลบ.ม./ชั่วโมง บ่อที่ 3 ตามแผนงานประเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน