กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

กปภ.สาขาศรีราชา ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนายยุทธนา ศรประสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา พร้อมด้วยนางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดตั้งบูธแนะนำการใช้งานระบบDigital Bill พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ และมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเพื่อใช้ในโครงการ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดชลบุรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน