กปภ.สาขาวัฒนาคร เข้ารับการฝึกอบรมงาน (On the job traning) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนาคร เข้ารับการฝึกอบรมงาน (On the job traning)

กปภ.สาขาวัฒนาคร  เข้ารับการฝึกอบรมงาน (On the job traning)

ันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยนายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างาน 7 งานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรมงาน (On the job traning) หลักสูตร "การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักกล" รุ่นที่ 1/61 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เลื่อนขึ้นข้างบน