กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"

กปภ.สาขาวัฒนานคร จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดย นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร หัวหน้างานพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า"โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของแต่ละสายงานที่ห้องประชุม กปภ.สาขาวัฒนานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปภ. 

เลื่อนขึ้นข้างบน