กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด (กปภ.) นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน โดยการทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อ ให้ดูสะอาด สวยงาม น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำที่มาติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน