กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดโคกพนมดี ม.7 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดโคกพนมดี ม.7 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ

กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดโคกพนมดี ม.7 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ

กปภ.สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดโคกพนมดี ม.7 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด และในโอกาสนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานราชการมาให้บริการมากมาย โดย กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด และสื่อประชาสัมพันธ์การขอใช้น้ำประปาด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน