กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่7/2561 (ประจำเดือนเมษายน 2561) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่7/2561 (ประจำเดือนเมษายน 2561)

กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่7/2561 (ประจำเดือนเมษายน 2561)

  การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดยนายศรัณยพงศ์ นุ่มประสิทธิ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ณ บริเวณ .กัลปพฤกษ์รีเจ้นท์, .เพ็ชรรัตน์เลควิลล์, .พัฒนฉัตรวิลล์ 1, .เบลล่า 2, .ระยองแลคแอนด์การ์เด้นท์, .ศรีสุนทร, .สนมโฮม และม.เพลินใจ 2  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาระยองได้สอบถามความพึงพอใจในการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาระยอง,ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด,พูดคุยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการน้ำประปา ซ่อมแซมระบบประปาขัดข้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำแก่ผู้ใช้น้ำ พร้อมดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ทั้งนี้ทางกปภ.สาขาระยองจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

เลื่อนขึ้นข้างบน