กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง หัวหน้างาน และพนักงาน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) GECC พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนอุปสรรคในการทำงานมาร่วมปรึกษา อีกทั้งช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อีกด้วย ณ. ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกปภ.สาขาระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน